Skip to content

Üzemeltetés

A Társasházi Törvénnyel valamint a Társasház Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban ellátjuk a társasházak teljeskörű üzemeltetését az alábbiak szerint…

 • Az épület állagának, berendezési tárgyainak és felszereléseinek felmérése rendszeres bejárások alkalmával;
 • Társasházi közös tulajdon hasznosítása, bérleti szerződések kötése, bérleti díj bevétel utáni adóbevallások elkészítése;
 • Szolgáltatások (pl.: takarítás) minőségének, teljesítésnek folyamatos ellenőrzése;
 • Tervszerű megelőző karbantartások éves tervezése, megvalósítása;
 • Közös tulajdonú területeken észlelt meghibásodások esetén azonnali intézkedés hibaelhárításra;
 • Közműszerződések megkötése;
 • Közmű szolgáltatók által benyújtott számlák ellenőrzése a leolvasások alapján;
 • Számvizsgáló Bizottság tájékoztatása, folyamatos konzultáció, havi pénzügyi jelentés küldése;
 • Éves elszámolás készítése
 • Költségvetés tervezet készítése
 • Közgyűlések előkészítése, döntés-előkészítő tervezetek kidolgozása;
 • Közgyűlések összehívása, lebonyolítása, jegyzőkönyvek helyszíni elkészítése, jegyzőkönyvi emlékeztető megküldése a tulajdonosok részére;
 • Pályázatfigyelés;
 • Határozatok Könyvének vezetése;
 • Közgyűlési határozatok végrehajtása;
 • Épületbiztosítások megkötése;
 • Káresemények bejelentése a biztosító felé, kárigények érvényesítése;
 • Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése hulladék szállítás megszervezése, folyamatos ellenőrzése;
 • Adminisztrációs feladatok (levelezés, határozatok, csekkek, kiértesítők, közgyűlési meghívók, jegyzőkönyvek megküldése stb.) folyamatos ellátása.
 • Társasház bankszámlájának vezetése számlavezető banknál.
 • Közüzemi díjak folyamatos kiegyenlítése. (víz-csatorna, szemétszállítási díj, kéményseprési, elektromos áram, átalány díjak stb.)